Deze pagina is onder constructie. U kunt deze pagina bekijken op het domein www.kurdistaninbusiness.nl

/* wrap embeds into a proportion containing div */
if(!function_exists(‘avia_preload_screen’))
{
function avia_preload_screen()
{
$class = avia_get_option(‘preloader_transitions’) != “disabled” ? ‘av-transition-enabled’ : “”;
$label = __(‘Loading’,’avia_framework’);
$logo = avia_get_option(‘preloader_logo’);
if(is_numeric($logo)){ $logo = wp_get_attachment_image_src($logo, ‘full’); $logo = $logo[0]; }

if($logo)
{
$class .= ” av-transition-with-logo”;
$logo = “<img class=’av-preloading-logo’ src='{$logo}’ alt='{$label}’ title='{$label}’ />”;
}

$output = “”;
$output .= “<div class=’av-siteloader-wrap {$class}’>”;
$output .= “<div class=’av-siteloader-inner’>”;
$output .= “<div class=’av-siteloader-cell’>”;
$output .= $logo;
$output .= “<div class=’av-siteloader’><div class=’av-siteloader-extra’></div>”;
$output .= “</div>”;
$output .= “</div>”;
$output .= “</div>”;
$output .= “</div>”;

return $output;
}
}

/* filter menu item urls */
if(!function_exists(‘avia_menu_item_filter’))
{
add_filter( ‘avf_menu_items’, ‘avia_menu_item_filter’, 10 );

function avia_menu_item_filter ( $item )
{

if(isset( $item->url ) && strpos($item->url, ‘#DOMAIN’) === 0)
{
$item->url = str_replace(“#DOMAIN”, get_site_url(), $item->url);
}

return $item;
}
}
/* wrap embeds into a proportion containing div */
if(!function_exists(‘avia_iframe_proportion_wrap’))
{
add_filter( ’embed_oembed_html’, ‘avia_iframe_proportion_wrap’, 10, 4 );

function avia_iframe_proportion_wrap ( $html, $url, $attr, $post_ID )
{
if(strpos($html, ‘<iframe’) !== false)
{
$html = “<div class=’avia-iframe-wrap’>{$html}</div>”;
}
return $html;
}
}

/* AJAX SEARCH */
if(!function_exists(‘avia_append_search_nav’))
{
//first append search item to main menu
add_filter( ‘wp_nav_menu_items’, ‘avia_append_search_nav’, 10, 2 );
add_filter( ‘avf_fallback_menu_items’, ‘avia_append_search_nav’, 10, 2 );

function avia_append_search_nav ( $items, $args )
{
if(avia_get_option(‘header_searchicon’,’header_searchicon’) != “header_searchicon”) return $items;
if(avia_get_option(‘header_position’, ‘header_top’) != “header_top”) return $items;

if ((is_object($args) && $args->theme_location == ‘avia’) || (is_string($args) && $args = “fallback_menu”))
{
global $avia_config;
ob_start();
get_search_form();
$form = htmlspecialchars(ob_get_clean()) ;

$items .= ‘<li id=”menu-item-search” class=”noMobile menu-item menu-item-search-dropdown”>

Tour langs de drie kamers van koophandel

Kurdistan in Business heeft het project ‘Holland Promotion Tour’ succesvol georganiseerd in samenwerking met de hoofd van het Nederlandse liaisonkantoor in Erbil, Jeroen Kelderhuis, de Nederlandse ambassadeur van Irak, Jeanette Seppen  en de kamers van koophandel van de drie Koerdische provincies.

De roadshow vond plaats op 15, 16 en 17 december in de kamers van koophandel van de provincies Sulaimanya, Erbil en Duhok. Na de introductie door het hoofd van de kamer van koophandel lichtte mevrouw Seppen (Nederlandse ambassadeur in Bagdad) de rijke Nederlandse geschiedenis en ondernemerschap toe en de rol van de ambassade in Bagdad en het liaison kantoor in Erbil. De heer Kelderhuis (Nederlandse consulaat in Erbil) lichtte de kansen toe die er vanuit Nederland zijn. Kurdistan in Business zorgde voor concrete voorbeelden van samenwerking tussen Nederlandse en Koerdische partijen en legde de nadruk op de hoogwaardige Nederlandse producten en diensten.

Vragen

De aanwezigen waren op de hoogte over de Nederlandse topsectoren en kwaliteiten, maar zij wisten niet waar ze moesten aankloppen. Geen van hen ontkende de noodzaak van de aanwezigheid van Nederlandse ondernemers in Koerdistan en vele investeerders in de zaal waren al meerdere keren in Nederland geweest. Tijdens de vragenronde kwamen er onder andere vragen over visa naar voren.

Mevr. Seppen benadrukte dat er hard aan gewerkt wordt en dat er geen beloftes gemaakt kunnen worden, behalve dan ‘we are working very hard on it!’. Het werd de ambassade niet in dank afgenomen dat visa voor Duitsland, Italie en Zweden zo makkelijk te verkrijgen waren, maar men naar Turkije of Bagdad moest om naar Nederland te kunnen, dit strookte niet goed met de presentatie over Nederland als handelsland en open economie.

Ook kwamen er enkele vragen naar voren over de financiering, en hardleersheid van Nederlandse ondernemers, een thema waar juist de KiB zich sterk voor wil maken.

Na afloop werd Kurdistan in Business bestormd met vragen naar Nederlandse producten en kwaliteiten door de lokale invloedrijke ondernemers, omdat zij graag van onder andere de Turkse en Chinese kwaliteit over willen schakelen naar Europese producten en diensten.

Follow up

Kurdistan in business heeft de afgelopen weken verschillende ondernemers gesproken. Het bedrijf is bezig met het gehoor geven aan de wensen van de ondernemers, en de juiste Nederlandse partijen vinden om langdurige projecten te realiseren. Daarnaast heeft de KiB al meerdere potentiele samenwerkingspartners in de drie provincies gesproken die in de vorm van joint ventures met Nederlandse bedrijven willen samenwerken.

Kurdistan in Business heeft ook afgesproken met de betreffende besluitvormers in de drie Koerdische provincies; met onder andere de kamer van koophandels, gouverneur van de Koerdische hoofdstad, Board of Investments, de verschillende ministeries en andere relevante overheidsinstanties. In de Koerdistan regio is de informatie voorziening schaars en wijdverspreid. Kurdistan in Business werkt aan het verzamelen van deze informatie om de markt uiteindelijk duidelijker in kaart te kunnen brengen voor de Nederlandse partijen.

Quotes: 

Mulla Majid, importeur van DAF vrachtwagens zegt: “ik hoop dat het niet alleen woorden zijn, maar daden”, “We hebben problemen met geld overmaken: Wij wilden ziekenhuis producten meenemen naar Koerdistan” en “volgende keer Nederlandse media meenemen”.

Dr. Sarrow l. Dizayee, Kurdistan Contractors Union Erbil: “alle deuren staan open voor de Nederlandse partijen die Koerdistan willen helpen met de wederopbouw”.

“Kom snel, het is nog niet te laat” een van de aanwezigen in Sulaimaniya

Een van de aanwezigen in Sulaimanya: “Ik ben al 10 keer in Nederland geweest, maar elke keer was dat via Duitsland, is dat normaal?

”Directeur faculteit agricultuur: “Nu is de tijd is aangekomen om hoogwaardige producten uit Nederland te laten komen”.

Bedrijfsbezoek aan UB Holding

Na het bezoek aan de kamer van koophandel in Duhok is er ook een bezoek gebracht aan een van de ‘Life’ drinkwater fabrieken van de Koerdische UB Holding. Het was een indrukwekkend bezoek, waarin te zien was hoe modern en uitgebreid het gehele proces is.

UB Holding is het grootste bedrijf van Koerdistan in termen van aantal werknemers. Deze Holding is actief in vele verschillende sectoren, van Olie & Gas tot landbouw, constructie en toerisme.

Tour langs de drie kamers van koophandel

Kurdistan in Business heeft het project ‘Holland Promotion Tour’ succesvol georganiseerd in samenwerking met de hoofd van het Nederlandse liaisonkantoor in Erbil, Jeroen Kelderhuis, de Nederlandse ambassadeur van Irak, Jeanette Seppen  en de kamers van koophandel van de drie Koerdische provincies.

De roadshow vond plaats op 15, 16 en 17 december in de kamers van koophandel van de provincies Sulaimanya, Erbil en Duhok. Na de introductie door het hoofd van de kamer van koophandel lichtte mevrouw Seppen (Nederlandse ambassadeur in Bagdad) de rijke Nederlandse geschiedenis en ondernemerschap toe en de rol van de ambassade in Bagdad en het liaison kantoor in Erbil. De heer Kelderhuis (Nederlandse consulaat in Erbil) lichtte de kansen toe die er vanuit Nederland zijn. Kurdistan in Business zorgde voor concrete voorbeelden van samenwerking tussen Nederlandse en Koerdische partijen en legde de nadruk op de hoogwaardige Nederlandse producten en diensten.

Vragen

De aanwezigen waren op de hoogte over de Nederlandse topsectoren en kwaliteiten, maar zij wisten niet waar ze moesten aankloppen. Geen van hen ontkende de noodzaak van de aanwezigheid van Nederlandse ondernemers in Koerdistan en vele investeerders in de zaal waren al meerdere keren in Nederland geweest. Tijdens de vragenronde kwamen er onder andere vragen over visa naar voren.

Mevr. Seppen benadrukte dat er hard aan gewerkt wordt en dat er geen beloftes gemaakt kunnen worden, behalve dan ‘we are working very hard on it!’. Het werd de ambassade niet in dank afgenomen dat visa voor Duitsland, Italie en Zweden zo makkelijk te verkrijgen waren, maar men naar Turkije of Bagdad moest om naar Nederland te kunnen, dit strookte niet goed met de presentatie over Nederland als handelsland en open economie.

Ook kwamen er enkele vragen naar voren over de financiering, en hardleersheid van Nederlandse ondernemers, een thema waar juist de KiB zich sterk voor wil maken.

Na afloop werd Kurdistan in Business bestormd met vragen naar Nederlandse producten en kwaliteiten door de lokale invloedrijke ondernemers, omdat zij graag van onder andere de Turkse en Chinese kwaliteit over willen schakelen naar Europese producten en diensten.

Follow up

Kurdistan in business heeft de afgelopen weken verschillende ondernemers gesproken. Het bedrijf is bezig met het gehoor geven aan de wensen van de ondernemers, en de juiste Nederlandse partijen vinden om langdurige projecten te realiseren. Daarnaast heeft de KiB al meerdere potentiele samenwerkingspartners in de drie provincies gesproken die in de vorm van joint ventures met Nederlandse bedrijven willen samenwerken.

Kurdistan in Business heeft ook afgesproken met de betreffende besluitvormers in de drie Koerdische provincies; met onder andere de kamer van koophandels, gouverneur van de Koerdische hoofdstad, Board of Investments, de verschillende ministeries en andere relevante overheidsinstanties. In de Koerdistan regio is de informatie voorziening schaars en wijdverspreid. Kurdistan in Business werkt aan het verzamelen van deze informatie om de markt uiteindelijk duidelijker in kaart te kunnen brengen voor de Nederlandse partijen.

Quotes: 

Mulla Majid, importeur van DAF vrachtwagens zegt: “ik hoop dat het niet alleen woorden zijn, maar daden”, “We hebben problemen met geld overmaken: Wij wilden ziekenhuis producten meenemen naar Koerdistan” en “volgende keer Nederlandse media meenemen”.

Dr. Sarrow l. Dizayee, Kurdistan Contractors Union Erbil: “alle deuren staan open voor de Nederlandse partijen die Koerdistan willen helpen met de wederopbouw”.

“Kom snel, het is nog niet te laat” een van de aanwezigen in Sulaimaniya

Een van de aanwezigen in Sulaimanya: “Ik ben al 10 keer in Nederland geweest, maar elke keer was dat via Duitsland, is dat normaal?

”Directeur faculteit agricultuur: “Nu is de tijd is aangekomen om hoogwaardige producten uit Nederland te laten komen”.