Book Tip: The Miracle of The Kurds

Het Koerdische wonder

‘Het volk zonder vrienden’ of ‘geen vrienden, behalve de bergen’ zijn twee uitdrukkingen die vaak terug komen bij het lot van de Koerden. Toch is er na een lange onderdrukking een beschermd gebied tot stand gekomen waar zij zich hebben kunnen ontplooien op allerlei gebieden. Het afgelopen decennium heeft het Koerdische gebied in Noord-Irak een ongekende groei meegemaakt, in allerlei opzichten; New York Times bestseller Stephen Mansfield noemt dit ‘The Miracle of The Kurds

miracle-book

Relatief grote mate van autonomie voor het Koerdische gebied door grondwettelijke erkenning na 2005 heeft er toe geleidt dat er veel ruimte beschikbaar werd voor innovatie, uitbreidingen en dergelijke ontwikkelingen. In 2006 kwam de ‘Investment Law’ tot stand in de autonome regio van de Koerden, nadat het werd goedgekeurd door het Koerdische parlement en president Massoud Barzani. Deze investeringswet maakt het mogelijk dat buitenlandse investeerders dezelfde status en voordelen hebben als de binnenlandse investeerders, onder andere behoorlijke belastingvoordelen en volledige recht van eigendom en winst. Dit leidde al snel tot het instromen van miljarden dollars, wat weer leidde tot groei van werkgelegenheid, een hogere levensstandaard en uiteraard een aanzienlijke versnelling van de lokale economie.

Dit is een voorbeeld van één van de positieve gevolgen van de politieke autonomie van het gebied en van het staatloze volk. Stephen Mansfield beschrijft in dit boek allerlei fenomenen als gevolg van de Koerdische autonomie in Noord-Irak, met daarbij ook genoeg aan historische achtergrondinformatie. In tegenstelling tot de manier waarop het gebied en het vaak onbegrepen volk wordt belicht tijdens negatieve en problematische ontwikkelingen, zorgt ‘The Miracle of the Kurds’ voor een vernieuwende en ook positieve perspectief op de ontwikkelingen die de Koerden in Noord-Irak doorgemaakt hebben.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *