Book Tip: In the Shadow of History

History is said to be written by the victors, and that has meant the Kurds’ enemies.

Na de Eerste Wereldoorlog verdween Koerdistan van de wereldkaart als gevolg van de nieuwe opdeling van het Midden Oosten door de winnende grootmachten. De Koerden zijn vanaf dat moment de grootste etnische groep in de wereld geworden zonder eigen staat. Voor de rest is er echter weinig bekend over de geschiedenis van dit volk. Hoe is het mogelijk dat er zo weinig historische bronnen te vinden zijn van een volk dat zich al meer dan duizend jaar heeft gevestigd in hetzelfde gebied?

Kurdistan: In the Shadow of History

Veel van de historische bronnen zijn vernietigd door verschillende overheersende volkeren en autoritaire regimes. Dit kan grotendeels verklaard worden doordat de Koerden nooit op grotere schaal een staat of rijk hebben gehad en omdat ze niet genoeg roem en beveiliging hadden voor het behouden van musea, bibliotheken of persoonlijke bronnen. De geschiedenis van de Koerden is niet schriftelijk behouden gebleven zoals dat van de andere grote volkeren in het Midden-Oosten. Zo hebben de joden het Oude Testament, de Assyriërs het Nieuwe testament, de Armeniërs vele beschermde kerkelijke archieven en de Arabieren de Koran.

De Amerikaanse fotograaf Susan Meiselas is, door haar bijdrage aan de Human Rights Watch met betrekking tot de gevolgen van Saddam Hoessein regime, gefascineerd geraakt door het verzet van de Koerden. In dat jaar (1991) was er in de Westerse wereld zeer weinig informatie te vinden over het Koerdische volk. De nieuwsgierigheid van Meiselas werd voor haar de aanleiding om een project te beginnen met als doel de geschiedenis van de Koerden visueel vast te leggen.  Zes jaar later werd haar doel bereikt met bijdragen van koloniale administrators, antropologen, missionarissen, soldaten, journalisten, mensen die afgelopen eeuw naar de regio hebben gereisd en ook van veel Koerden zelf. Een grote verzameling aan bronnen werd vastgelegd in het boek ‘Kurdistan: In the Shadow of History’. In de tweede editie uit 2008 werd het boek vervolgens verrijkt met uitgebreide historische beschrijvingen door de Utrechtse antropoloog Martin van Bruinessen.

In de afgelopen decennia zijn de Koerden vaker een onderwerp geweest in de media, zonder dat er een duidelijke beschrijving van het volk gegeven werd. In dit boek kan de lezer bewust worden van perspectieven die de westerse perceptie kunnen betwisten. Om actuele problemen en kwesties te begrijpen in deze regio, is het van belang een beeld te hebben van dit – vaak verkeerd begrepen – volk. Kurdistan: In the Shadow of History laat zien hoe illustraties als medium gebruikt kunnen worden voor historische en culturele representatie. Van kleine verspreide fragmenten is een cruciaal nationaal archief samengesteld, dat na vele eeuwen een vorm heeft gegeven aan de collectieve herinneringen van de Koerden als volk.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *