Book Tip: The Miracle of The Kurds

Het Koerdische wonder

‘Het volk zonder vrienden’ of ‘geen vrienden, behalve de bergen’ zijn twee uitdrukkingen die vaak terug komen bij het lot van de Koerden. Toch is er na een lange onderdrukking een beschermd gebied tot stand gekomen waar zij zich hebben kunnen ontplooien op allerlei gebieden. Het afgelopen decennium heeft het Koerdische gebied in Noord-Irak een ongekende groei meegemaakt, in allerlei opzichten; New York Times bestseller Stephen Mansfield noemt dit ‘The Miracle of The Kurds

miracle-book

Relatief grote mate van autonomie voor het Koerdische gebied door grondwettelijke erkenning na 2005 heeft er toe geleidt dat er veel ruimte beschikbaar werd voor innovatie, uitbreidingen en dergelijke ontwikkelingen. In 2006 kwam de ‘Investment Law’ tot stand in de autonome regio van de Koerden, nadat het werd goedgekeurd door het Koerdische parlement en president Massoud Barzani. Deze investeringswet maakt het mogelijk dat buitenlandse investeerders dezelfde status en voordelen hebben als de binnenlandse investeerders, onder andere behoorlijke belastingvoordelen en volledige recht van eigendom en winst. Dit leidde al snel tot het instromen van miljarden dollars, wat weer leidde tot groei van werkgelegenheid, een hogere levensstandaard en uiteraard een aanzienlijke versnelling van de lokale economie.

Dit is een voorbeeld van één van de positieve gevolgen van de politieke autonomie van het gebied en van het staatloze volk. Stephen Mansfield beschrijft in dit boek allerlei fenomenen als gevolg van de Koerdische autonomie in Noord-Irak, met daarbij ook genoeg aan historische achtergrondinformatie. In tegenstelling tot de manier waarop het gebied en het vaak onbegrepen volk wordt belicht tijdens negatieve en problematische ontwikkelingen, zorgt ‘The Miracle of the Kurds’ voor een vernieuwende en ook positieve perspectief op de ontwikkelingen die de Koerden in Noord-Irak doorgemaakt hebben.

Book Tip: In the Shadow of History

History is said to be written by the victors, and that has meant the Kurds’ enemies.

Na de Eerste Wereldoorlog verdween Koerdistan van de wereldkaart als gevolg van de nieuwe opdeling van het Midden Oosten door de winnende grootmachten. De Koerden zijn vanaf dat moment de grootste etnische groep in de wereld geworden zonder eigen staat. Voor de rest is er echter weinig bekend over de geschiedenis van dit volk. Hoe is het mogelijk dat er zo weinig historische bronnen te vinden zijn van een volk dat zich al meer dan duizend jaar heeft gevestigd in hetzelfde gebied?

Kurdistan: In the Shadow of History

Veel van de historische bronnen zijn vernietigd door verschillende overheersende volkeren en autoritaire regimes. Dit kan grotendeels verklaard worden doordat de Koerden nooit op grotere schaal een staat of rijk hebben gehad en omdat ze niet genoeg roem en beveiliging hadden voor het behouden van musea, bibliotheken of persoonlijke bronnen. De geschiedenis van de Koerden is niet schriftelijk behouden gebleven zoals dat van de andere grote volkeren in het Midden-Oosten. Zo hebben de joden het Oude Testament, de Assyriërs het Nieuwe testament, de Armeniërs vele beschermde kerkelijke archieven en de Arabieren de Koran.

De Amerikaanse fotograaf Susan Meiselas is, door haar bijdrage aan de Human Rights Watch met betrekking tot de gevolgen van Saddam Hoessein regime, gefascineerd geraakt door het verzet van de Koerden. In dat jaar (1991) was er in de Westerse wereld zeer weinig informatie te vinden over het Koerdische volk. De nieuwsgierigheid van Meiselas werd voor haar de aanleiding om een project te beginnen met als doel de geschiedenis van de Koerden visueel vast te leggen.  Zes jaar later werd haar doel bereikt met bijdragen van koloniale administrators, antropologen, missionarissen, soldaten, journalisten, mensen die afgelopen eeuw naar de regio hebben gereisd en ook van veel Koerden zelf. Een grote verzameling aan bronnen werd vastgelegd in het boek ‘Kurdistan: In the Shadow of History’. In de tweede editie uit 2008 werd het boek vervolgens verrijkt met uitgebreide historische beschrijvingen door de Utrechtse antropoloog Martin van Bruinessen.

In de afgelopen decennia zijn de Koerden vaker een onderwerp geweest in de media, zonder dat er een duidelijke beschrijving van het volk gegeven werd. In dit boek kan de lezer bewust worden van perspectieven die de westerse perceptie kunnen betwisten. Om actuele problemen en kwesties te begrijpen in deze regio, is het van belang een beeld te hebben van dit – vaak verkeerd begrepen – volk. Kurdistan: In the Shadow of History laat zien hoe illustraties als medium gebruikt kunnen worden voor historische en culturele representatie. Van kleine verspreide fragmenten is een cruciaal nationaal archief samengesteld, dat na vele eeuwen een vorm heeft gegeven aan de collectieve herinneringen van de Koerden als volk.