Entries by Farzan Najmeddin

Nieuwe ontwikkelingen: Referendum voor onafhankelijkheid

Iraaks Koerdistan maakt zich klaar voor referendum Het Koerdische volk is vanaf de Eerste Wereldoorlog op de wereldkaart door staatsgrenzen opgesplitst, voornamelijk over Turkije, Irak, Iran en Syrië. In deze landen vormen zij echter een minderheid en de vele pogingen om meer autonomie of totale onafhankelijkheid te verkrijgen zijn vaak bemoeilijkt, belemmerd of neergeslagen. Sinds […]

Book Tip: The Miracle of The Kurds

Het Koerdische wonder ‘Het volk zonder vrienden’ of ‘geen vrienden, behalve de bergen’ zijn twee uitdrukkingen die vaak terug komen bij het lot van de Koerden. Toch is er na een lange onderdrukking een beschermd gebied tot stand gekomen waar zij zich hebben kunnen ontplooien op allerlei gebieden. Het afgelopen decennium heeft het Koerdische gebied […]

Book Tip: In the Shadow of History

History is said to be written by the victors, and that has meant the Kurds’ enemies. Na de Eerste Wereldoorlog verdween Koerdistan van de wereldkaart als gevolg van de nieuwe opdeling van het Midden Oosten door de winnende grootmachten. De Koerden zijn vanaf dat moment de grootste etnische groep in de wereld geworden zonder eigen […]