Nieuwe ontwikkelingen: Referendum voor onafhankelijkheid

Iraaks Koerdistan maakt zich klaar voor referendum

Het Koerdische volk is vanaf de Eerste Wereldoorlog op de wereldkaart door staatsgrenzen opgesplitst, voornamelijk over Turkije, Irak, Iran en Syrië. In deze landen vormen zij echter een minderheid en de vele pogingen om meer autonomie of totale onafhankelijkheid te verkrijgen zijn vaak bemoeilijkt, belemmerd of neergeslagen. Sinds de nieuwe – en huidige – opdeling van het Midden-Oosten bevinden de Koerden zich in een meer dan een eeuw durende geopolitieke nachtmerrie.

Als we kijken naar de afgelopen decennia, zijn de Koerden in het Noorden van Irak het verst gekomen op het gebied van culturele, economische en politieke autonomie. Dit is vooral het gevolg van het ingrijpen door de Verenigde Naties die voor een safe haven had gezorgd voor de regio. Vanaf 1991 verkreeg de Koerdische regio in Irak voor het eerst grotere mate van autonomie, en de politiek werd gedomineerd door de Koerdische Democratische Partij (KDP) en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) onder leiding van respectievelijk Massoud Barzani en Jalal Talabani. Door de bijna gelijke mate van macht en aanhang hebben deze partijen sindsdien veel spanningen en zelfs bloederige conflicten gehad.

Barzani
Koerdische President, Massoud Barzani. Bron: REUTERS, 20/04/2017.

Vanaf 2005 is de Koerdische Regionale Overheid erkent in de grondwet van Irak, en de opvolgende jaren heeft de regio genoten van ongekende stabiliteit, economische groei, sociale rust en stedelijke ontwikkeling. In 2014 pleitte de president van de regio, Massoud Barzani, voor een referendum om een onafhankelijke staat te worden, dit werd echter vertraagd door factoren waaronder de opkomst van de Islamitische Staat in Irak en Syrië. Hetzelfde geldt echter ook voor de presidentschap van Massoud Barzani, dat eigenlijk was verlopen in 2013 maar door kritische omstandigheden werd verlengd. De alsmaar groeiende macht van de Koerdische Democratische Partij en de Barzani familie heeft bij veel mensen geleidt tot onrust en wantrouwen in het democratische systeem in de regio. Echter blijft de aanhang voor de partij wel groeien en wordt daarnaast de politieke stabiliteit – op een aantal conflicten, incidenten en protesten na – nog grotendeels behouden. Het Koerdische parlement wordt momenteel gedomineerd door KDP, PUK en de nieuwere partij voor Verandering (Goran). Een grootschalige strijd tussen de partijen is voorlopig onwaarschijnlijk.

De strijd tegen IS heeft in de afgelopen aantal jaren bijgedragen aan een nog grotere interne opdeling van Irak. Het hebben van een gemeenschappelijke vijand heeft er echter wel tijdelijk voor gezorgd dat de spanningen tussen de Iraakse overheid in Bagdad en de Koerdische overheid in Erbil afnamen. Daarnaast heeft de strijd wederom gezorgd voor internationale media aandacht en steun, waardoor het Koerdische vraagstuk wordt gevolgd over de hele wereld.

In 2017 lijkt de situatie in Irak na een aantal jaar eindelijk weer te stabiliseren. Het territorium van de Islamitische Staat is grotendeels teruggedrongen en de grootste stad die zij hadden overgenomen, het noordelijke Mosul, is volledig heroverd. Voor de Koerdische regio kan dit een terugkeer van stabiliteit en rust betekenen. De Koerdische president Barzani is van mening dat de tijd juist nu rijp is om een referendum voor onafhankelijkheid te houden, en dit op 25 september. Dit leidt echter tot vele problematische vraagstukken.

Een eventuele Koerdische staat zou omringd worden door waarschijnlijke vijandelijke regeringen en door de geografie zou het bovendien ook geen toegang tot de zee hebben wat economisch problematisch zou kunnen worden. Omringende staten zouden bovendien ook vrezen voor een eventuele versterkte onafhankelijkheidsstreven van de eigen Koerdische minderheid. Er is daarnaast nauwelijks (openlijke) internationale steun voor het onafhankelijkheidsstreven van Iraaks Koerdistan. Zal een jonge staat in het Midden Oosten het nu overleven zonder grote internationale steun? Naast deze en meerdere ongenoemde externe factoren bestaan er ook veel interne vraagstukken. Zal het democratische systeem in de regio stand houden? Zullen de verschillende partijen de gewortelde meningsverschillen achterwegen kunnen laten en in samenwerking een politiek stabiel land kunnen regeren? Willen alle bewoners van het gebied wel echt een onafhankelijke staat?

Naast alle vraagstukken en eventuele problematiek bestaat er wel onder veel Koerden een vernieuwde hoop. De grote nachtmerrie van de oprukkende gewelddadige Islamitische Staat zou kunnen gevolgd worden door de grootste droom van bijna elke Koerd, een onafhankelijke staat. Is 2017 het jaar dat hun droom uit gaat komen?

Book Tip: The Miracle of The Kurds

Het Koerdische wonder

‘Het volk zonder vrienden’ of ‘geen vrienden, behalve de bergen’ zijn twee uitdrukkingen die vaak terug komen bij het lot van de Koerden. Toch is er na een lange onderdrukking een beschermd gebied tot stand gekomen waar zij zich hebben kunnen ontplooien op allerlei gebieden. Het afgelopen decennium heeft het Koerdische gebied in Noord-Irak een ongekende groei meegemaakt, in allerlei opzichten; New York Times bestseller Stephen Mansfield noemt dit ‘The Miracle of The Kurds

miracle-book

Relatief grote mate van autonomie voor het Koerdische gebied door grondwettelijke erkenning na 2005 heeft er toe geleidt dat er veel ruimte beschikbaar werd voor innovatie, uitbreidingen en dergelijke ontwikkelingen. In 2006 kwam de ‘Investment Law’ tot stand in de autonome regio van de Koerden, nadat het werd goedgekeurd door het Koerdische parlement en president Massoud Barzani. Deze investeringswet maakt het mogelijk dat buitenlandse investeerders dezelfde status en voordelen hebben als de binnenlandse investeerders, onder andere behoorlijke belastingvoordelen en volledige recht van eigendom en winst. Dit leidde al snel tot het instromen van miljarden dollars, wat weer leidde tot groei van werkgelegenheid, een hogere levensstandaard en uiteraard een aanzienlijke versnelling van de lokale economie.

Dit is een voorbeeld van één van de positieve gevolgen van de politieke autonomie van het gebied en van het staatloze volk. Stephen Mansfield beschrijft in dit boek allerlei fenomenen als gevolg van de Koerdische autonomie in Noord-Irak, met daarbij ook genoeg aan historische achtergrondinformatie. In tegenstelling tot de manier waarop het gebied en het vaak onbegrepen volk wordt belicht tijdens negatieve en problematische ontwikkelingen, zorgt ‘The Miracle of the Kurds’ voor een vernieuwende en ook positieve perspectief op de ontwikkelingen die de Koerden in Noord-Irak doorgemaakt hebben.

Book Tip: In the Shadow of History

History is said to be written by the victors, and that has meant the Kurds’ enemies.

Na de Eerste Wereldoorlog verdween Koerdistan van de wereldkaart als gevolg van de nieuwe opdeling van het Midden Oosten door de winnende grootmachten. De Koerden zijn vanaf dat moment de grootste etnische groep in de wereld geworden zonder eigen staat. Voor de rest is er echter weinig bekend over de geschiedenis van dit volk. Hoe is het mogelijk dat er zo weinig historische bronnen te vinden zijn van een volk dat zich al meer dan duizend jaar heeft gevestigd in hetzelfde gebied?

Kurdistan: In the Shadow of History

Veel van de historische bronnen zijn vernietigd door verschillende overheersende volkeren en autoritaire regimes. Dit kan grotendeels verklaard worden doordat de Koerden nooit op grotere schaal een staat of rijk hebben gehad en omdat ze niet genoeg roem en beveiliging hadden voor het behouden van musea, bibliotheken of persoonlijke bronnen. De geschiedenis van de Koerden is niet schriftelijk behouden gebleven zoals dat van de andere grote volkeren in het Midden-Oosten. Zo hebben de joden het Oude Testament, de Assyriërs het Nieuwe testament, de Armeniërs vele beschermde kerkelijke archieven en de Arabieren de Koran.

De Amerikaanse fotograaf Susan Meiselas is, door haar bijdrage aan de Human Rights Watch met betrekking tot de gevolgen van Saddam Hoessein regime, gefascineerd geraakt door het verzet van de Koerden. In dat jaar (1991) was er in de Westerse wereld zeer weinig informatie te vinden over het Koerdische volk. De nieuwsgierigheid van Meiselas werd voor haar de aanleiding om een project te beginnen met als doel de geschiedenis van de Koerden visueel vast te leggen.  Zes jaar later werd haar doel bereikt met bijdragen van koloniale administrators, antropologen, missionarissen, soldaten, journalisten, mensen die afgelopen eeuw naar de regio hebben gereisd en ook van veel Koerden zelf. Een grote verzameling aan bronnen werd vastgelegd in het boek ‘Kurdistan: In the Shadow of History’. In de tweede editie uit 2008 werd het boek vervolgens verrijkt met uitgebreide historische beschrijvingen door de Utrechtse antropoloog Martin van Bruinessen.

In de afgelopen decennia zijn de Koerden vaker een onderwerp geweest in de media, zonder dat er een duidelijke beschrijving van het volk gegeven werd. In dit boek kan de lezer bewust worden van perspectieven die de westerse perceptie kunnen betwisten. Om actuele problemen en kwesties te begrijpen in deze regio, is het van belang een beeld te hebben van dit – vaak verkeerd begrepen – volk. Kurdistan: In the Shadow of History laat zien hoe illustraties als medium gebruikt kunnen worden voor historische en culturele representatie. Van kleine verspreide fragmenten is een cruciaal nationaal archief samengesteld, dat na vele eeuwen een vorm heeft gegeven aan de collectieve herinneringen van de Koerden als volk.